Daň atýan tikinlere hoş geldiňiz

Ningbo Dawnsing tikin maşynyny awtomatlaşdyrmak kärhanasy, Taýwanyň tehnologiýasyna we hil standartlaryna eýerýär we 15 ýyl bäri senagat trikota machine tikin maşyny üçin awtomatiki sapak kesmek enjamlaryny dizaýn we öndürmek bilen meşgullanýar.Şol esasda uzalýan tikin maşynynyň awtomatiki sapak kesmek enjamynyň esasy ýörelgelerine we nazary maglumatlaryna çuňňur düşünmek, birek-birege tikin maşynlarynyň, köp sanly iňňe maşynlarynyň görnüşini awtomatlaşdyrmak talaplaryny kanagatlandyrmak üçin dürli ýetişen önümleri dizaýn edýär we öndürýär, çyzgy enjamlary, dört iňňeli alty sapakly maşynlar we ş.m.

  • günorta-gündogar0

ýyldyz önümleri

TASLAMA NEYZ ÜÇIN Dükan