Zawod sergisi

Zawod

Zawod

Dolandyryş meýdany

Ofis zolagy

ussahanasy

ussahanasy

Garnituralaryň işe girizilýän ýeri

Garnituralaryň işe girizilýän ýeri

Ippingük daşaýan ýeri

Ippingük daşaýan ýeri

Ammar

Ammar

Takyk barlag otagy

Takyk barlag otagy

Freze maşyn otagy

Freze maşyn otagy

Atylylyk bejeriş otagy

Atylylyk bejeriş otagy