Habarlar

 • Dört iňňe we alty sapak |Ajaýyp tikin tehnologiýasy, ajaýyp patchwork tekiz tikiş effektini hödürleýär!

  Dört iňňe we alty sapak |Ajaýyp tikin tehnologiýasy, ajaýyp patchwork tekiz tikiş effektini hödürleýär!

  Dört iňňeli alty sapak näme?Japanaponiýa OREN kompaniýasy tarapyndan hödürlenen we işlenip düzülen dört sany iňňeli alty setir, esasan, tikilen bölekleri bölmek we birleşdirmek üçin ulanylýar.Bu enjam halkara derejesinde ykrar edilen ISO607 tikişlerini tikýär, bu gaty dinamiki ...
  Koprak oka
 • Senagat tikin maşynynyň awtomatiki sapak kesilmegi boýunça derňew

  Senagat tikin maşynynyň awtomatiki sapak kesilmegi boýunça derňew

  Tikin işinde, köplenç tikin maşynynyň sapagy awtomatiki usulda kesilende, sapagyň ujy çukurdan çykar, ýa-da tikin duranda ýa-da awtoulag boş bolanda ýüp kesilende ýüze çykýar. , sapak gaçar.setir hadysalary ...
  Koprak oka
 • Senagat tikin maşyny AC Servo dolandyryş ulgamy

  Senagat tikin maşyny AC Servo dolandyryş ulgamy

  1. Howpsuzlyk görkezmeleri: 1.1 Iş gurşawynyň howpsuzlygy : (1) Elektrik üpjünçiligi naprýa .eniýesi: Elektrik üpjünçiliginiň naprýa .eniýesini hereketlendirijiniň we dolandyryş gutusynyň belliginde görkezilen spesifikasiýanyň ± 10% -inde işlediň.(2) Elektromagnit tolkunyň päsgelçiligi: ýokary elektromagnit tolkundan uzak durmagyňyzy haýyş edýäris ...
  Koprak oka
 • JUKI 1900 Bar tikin maşyny Awto sapak trimmer enjamyny gurmak boýunça görkezme

  JUKI 1900 Bar tikin maşyny Awto sapak trimmer enjamyny gurmak boýunça görkezme

  JUKI 1900 tikin maşyny tikin maşyny, p ...
  Koprak oka
 • Tikin maşynyny awtomatlaşdyrmagyň ösüşi

  Tikin maşynyny awtomatlaşdyrmagyň ösüşi

  Tikin maşynlary pudagy Europeewropadan we ABŞ-dan Japanaponiýa, Günorta Koreýa, Taýwana we Singapura geçişini başdan geçirenden soň, 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri Hytaýa doly geçirildi.21-nji asyryň başynda dünýädäki 70% -den gowrak ...
  Koprak oka
 • Gahryman häsiýetini görkez, Daşary ýurt bazaryny giňelt

  (Www.nbdawnsing.com 2020 2020-nji ýylda epidemiýa 2022-nji ýyla çenli dowam etdi. Dünýä bazaryna bolan islegiň azalmagy sebäpli, “Dawnsing Tikin Machine Automation CO., LTD” internet döwründe satuw depginini çaltlaşdyrdy.Kompaniýamyz daşary ýurtlarda satuw gurdy ...
  Koprak oka
 • Pili kebelege öwürdi

  2018-nji ýylyň maý aýynda “Dawnsing Tikin Machine Automation CO., LTD” müşderiniň islegine laýyklykda VC008 köp sanly iňňe maşyn üçin awtomatiki sapak kesmek enjamyny taslady.Duýdansyz, bazardaky adaty gurluşa salgylanyp, dizaýn edilen awtomatiki sapak üç ...
  Koprak oka
 • Takyk hil, ussat önümçilik

  Uzak wagtlap “Dawnsing Tikin Maşyn awtomatlaşdyryş CO., LTD”"Ilki bilen hil" ýörelgesine eýerýär we önümçilikde we hil gözegçiliginde senagat standartlaryna berk eýerýär.Her awtoulag sapak trimmer enjamynyň we hatda her ätiýaçlyk böleginiň öndürilmegi kepillikdir ...
  Koprak oka